Letselschadeadvocaten met

20 jaar ervaring

No nonsense: wij duiken in uw zaak en geven u direct duidelijke informatie

Praktische aanpak

Wij zoeken naar de beste oplossing voor uw situatie. Uw belang staat voorop!

Zeer ervaren

In de afgelopen 20 jaar zijn duizenden zaken tot een goed einde gebracht.

Kostenefficiënt

U staat niet voor onverwachte kosten. Vaak zijn er voor u in het geheel geen kosten.

Onze kernpunten

EA Advocaten

  • staan voor specialistische kennis en ervaring

  • zorgen ervoor dat u goed wordt ingelicht over alle mogelijkheden voor schadeverhaal in uw zaak

  • adviseren u, begeleiden u en onderhandelen voor u in uw letselschadezaak om tot een optimale minnelijke regeling te komen met de wederpartij

  • kunnen uw zaak voorleggen aan de rechter, indien uw belang dit vordert

  • maken met u duidelijke afspraken over de behandeling van uw zaak en daaraan verbonden kosten. In de meeste gevallen wordt u in het geheel niet geconfronteerd met kosten; als de aansprakelijkheid vaststaat, zijn de kosten altijd voor (de verzekeraar van) de schadeveroorzaker

Wij zijn u graag van dienst

Aansprakelijkstelling

Wilt u weten welke partij(en) u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade, wilt u een aansprakelijkstelling opmaken of bent u in discussie met de wederpartij over aansprakelijkheid? Wij informeren u graag over de haalbaarheid van uw schadeclaim.

Lees meer

Schadeafwikkeling

Wij adviseren u, begeleiden u en onderhandelen voor u in uw letselschadezaak, om het schaderegelingstraject voor u efficiënt te laten verlopen en om uiteindelijk tot een optimale afwikkelingsregeling te komen met de wederpartij.

Lees meer

Voeging in strafzaak

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden om zich als ‘benadeelde partij’ te voegen in een strafzaak.

Lees meer

Procederen

Overweegt u de gang naar de rechter? Wij informeren u graag over de deelgeschilprocedure en andere mogelijkheden om uw zaak voor te leggen aan de rechter.

Lees meer

Interimwerk

Wilt u de behandeling van een letselschadezaak uitbesteden aan een deskundig en ervaren advocaat? We bieden u graag de helpende hand!

Lees meer

Second opinion

Wilt u een frisse kijk op uw (te) langlopende zaak? Wij geven u graag advies.

Lees meer

Duidelijk stappenplan

Voor een juiste aanpak van een letselschadezaak is een helder stappenplan noodzakelijk. Wij inventariseren uw mogelijkheden voor schadeverhaal en geven aan welke route in onze ogen de gewenste is. Elke zaak is uniek en vereist een eigen aanpak. Telkens stellen wij ons de vraag: wat is voor uw zaak het beste? Een vlotte regeling? Een nader medisch onderzoek? Of leggen wij de zaak voor aan de rechter? Al deze vragen nemen wij met u door!

Wie zijn wij

EA Advocaten

EA Advocaten bestaat uit gespecialiseerde, ervaren advocaten en ondersteunende medewerkers. De advocaten zijn zelfstandig, contracteren op persoonlijke titel en treden ieder op voor eigen rekening en risico.

Maak kennis met ons team.

Hoe kunnen wij u helpen?

Stuur ons een e-mail of vul onderstaand formulier in. Wij reageren met een duidelijk antwoord binnen twee werkdagen.

8 + 12 =

Hoe werken wij?

Dat is afhankelijk van uw zaak.

Gaat het om een nieuwe kwestie? In dat geval doen wij een onderzoek naar de aansprakelijkheid, inventariseren wij uw schade en vragen zodra mogelijk om een vergoeding voor de al geleden schade. Onze medische dienst adviseert ons over de aard en ernst van uw klachten. Bij een vlot herstel hoeft een regeling niet lang op zich te laten wachten. Wij houden van tempo. Blijven uw klachten aanhouden, dan zal de looptijd van uw dossier langer zijn en kan een medisch en/of arbeidsdeskundig onderzoek nodig zijn om uw schade goed in kaart te brengen.

Heeft u al een letselschadezaak lopen en wilt u een second-opinion? Dan kunt u uw zaak vrijblijvend aan ons voorleggen voor advies.

De meeste zaken lossen wij op zonder tussenkomst van een rechter. Toch schuwen wij een rechtszaak niet.

Wilt u meer weten? Bel ons!