Verkeer & Letsel

Verkeer & Letsel

Verkeer & Letsel Is uw verkeersongeval veroorzaakt door een ander? Er zijn per jaar gemiddeld 290.000 slachtoffers van verkeersongevallen die medische behandeling nodig hebben. Vaak is een ander aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit een dergelijk...
Werk & Letsel

Werk & Letsel

Werk & Letsel Uw werkgever is aansprakelijk voor uw arbeidsongeval en/of beroepsziekte Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, dan dient de werkgever deze schade te vergoeden. Dit geldt niet alleen voor ongevallen en ziektes die...
Dier & Letsel

Dier & Letsel

Dier & Letsel Wie is aansprakelijk voor schade toegebracht door een dier? Heeft u letsel opgelopen doordat u bent gebeten door de hond van uw buurman? Bent u in aanrijding bent gekomen met een loslopende hond? Of bent u ten val gekomen tijdens uw paardrijles? In...
Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling Wanneer is wederpartij aansprakelijk voor uw schade? In het aansprakelijkheidsrecht geldt als uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk is. De schadeveroorzaker kan aansprakelijk zijn wegens...
Schadeafwikkeling

Schadeafwikkeling

Schadeafwikkeling Advies en begeleiding voor optimale schaderegeling Nadat aansprakelijk in uw zaak is erkend, verhalen wij uw schade. Wij adviseren u, begeleiden u en onderhandelen voor u in uw letselschadezaak, om het schaderegelingstraject voor u efficiƫnt te laten...