Aansprakelijkstelling

Wanneer is wederpartij aansprakelijk voor uw schade?

In het aansprakelijkheidsrecht geldt als uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk is. De schadeveroorzaker kan aansprakelijk zijn wegens een ‘wanprestatie’ (het niet-naleven van een contractverplichting) of een ‘onrechtmatige daad’ (onrechtmatig handelen), die hem kan worden toegerekend.

Wat is het voordeel van juridische hulp?

In de praktijk kan discussie ontstaan over de vraag of de wederpartij aansprakelijk is voor uw schade, evenals over de vraag of de wederpartij uw volledige schade dient te vergoeden.

De schadeveroorzaker kan stellen te hebben gehandeld uit overmacht. Ook kan de schadeveroorzaker bijvoorbeeld aanvoeren dat hij/zij weliswaar onrechtmatig heeft gehandeld, maar dat de ontstane schade (mede) is veroorzaakt door uw eigen schuld en dat u daarom (een deel van) uw schade zelf moet dragen.

De uitkomst van dit debat is bepalend voor de omvang van de schade die u op de wederpartij kunt verhalen. Het is daarom van belang dat u bij deze discussies deskundig juridisch advies inwint.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Wilt u weten welke partij(en) u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade, wilt u een aansprakelijkstelling opmaken of heeft u een aansprakelijkheidsdiscussie met de wederpartij? Wij informeren u graag over de haalbaarheid van uw schadeclaim.

Neemt u gerust contact met ons op voor vrijblijvend overleg.

Voorbeelden van aansprakelijke wederpartij:

  de automobilist die geen voorrang geeft aan een van rechts komende scooter

  de contractant die het contract niet naleeft

  de producent die een gevaarlijk product op de markt brengt

  de chirurg die een ingreep foutief uitvoert

  de bouwer die een constructiefout maakt

  de werkgever die niet zorgdraagt voor een veilige werkplek