Arts & Letsel

Heeft u schade opgelopen door een medische fout?

Als een arts ondermaats presteert, kan dit zeer grote (medische) gevolgen hebben. Met grote regelmaat lezen wij in de krant over grove medische missers zoals verkeerde medische ingrepen, onjuist gestelde diagnoses en inadequate voorlichting over een (toekomstige) ingreep.

Heeft een medisch hulpverlener niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, dan is er sprake van ‘medische kunstfout’. De medisch hulpverlener en het ziekenhuis zijn aansprakelijk voor de schade die de patiënt hierdoor lijdt.

Wilt u snel zicht op de haalbaarheid van uw claim?

Wij maken gebruik van ervaren en deskundige medisch adviseurs. Als u van mening bent dat uw medisch hulpverlener onzorgvuldig of nalatig heeft gehandeld, dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen voor een quick scan van uw medisch dossier. Daarmee krijgt u snel zicht op de slagingskans van een aansprakelijkstelling. Wij streven ernaar om vlot tot de kern van uw zaak door te dringen en daarmee uw kosten(risico) zo laag mogelijk te houden.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft u letsel opgelopen door onzorgvuldig medisch handelen en/of nalaten? Wij informeren graag nader over uw mogelijkheden voor schadeverhaal. Neemt u gerust contact met ons op.

Zaak ter illustratie:

    Baby Ahmed

    Tijdens een geboorte kan er helaas van alles misgaan, soms met desastreuze gevolgen. Een verloskundige of gynaecoloog moet altijd op zijn/haar qui-vive zijn. Gaat de bevalling niet goed, dan is een vlotte en adequate reactie noodzakelijk. Jammer genoeg doen zich in de praktijk ook op dit gebied juridische missers voor. Zo ook in de zaak van baby Ahmed; de bevalling gaat niet voorspoedig en (veel) te laat wordt besloten tot een keizersnede. Door zuurstoftekort raakt de jongen ernstig gehandicapt. Het ziekenhuis erkent de aansprakelijkheid en de zaak wordt geschikt voor € 600.000.