Kind & Letsel

Wie is aansprakelijk voor het letsel van uw kind?

Het is een nachtmerrie voor iedere ouder: je kind raakt betrokken bij een ongeval en loopt letsel op. Wie is er dan aansprakelijk?

In beginsel gelden dezelfde uitgangspunten voor aansprakelijkheid jegens kinderen als jegens volwassenen; degene die de schade bij het kind veroorzaakt, is aansprakelijk. Daarnaast gelden enkele bijzondere aansprakelijkheidsregels.

Aansprakelijkheid gemotoriseerde bestuurder

Indien een kind onder de leeftijd van 14 jaar (bijvoorbeeld te voet, te fiets of op een skateboord) betrokken raakt bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto of scooter), dan dient de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig vrijwel altijd de volledige schade van het kind te vergoeden.

Aansprakelijkheid school

Overkomt uw kind een ongeval op school door gebrek aan veilige voorzieningen of toezicht, dan kan de school in beginsel aansprakelijk worden gehouden voor de schade die uw kind hierdoor lijdt.

Aansprakelijkheid schadeveroorzakend kind

Ook kinderen kunnen elkaar letsel toebrengen. Stel, kind A gooit een ijsbal naar kind B met blindheid ten gevolge. Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor het (onrechtmatige) gedrag van kind A?

Is kind A jonger dan 14 jaar, zijn de ouders/voogden aansprakelijk.

Indien kind A 14 of 15 jaar oud is, is het kind zelf aansprakelijk. Daarnaast zijn de ouders/voogden aansprakelijk, tenzij zij hun ouderlijke ‘zorgplicht’ hebben nageleefd.

Is kind A 16 jaar of ouder, dan is in beginsel alleen het kind aansprakelijk.

Aansprakelijkheid ouders

Onder omstandigheden kunnen de ouders aansprakelijk zijn jegens hun eigen kind wegens het schenden van de ouderlijke zorgplicht, bijvoorbeeld door het niet houden van voldoende toezicht. Denk aan de situatie dat een vierjarig kind op een stepje onbegeleid de weg oversteekt. Raakt het kind betrokken bij een aanrijding, dan zijn de ouders in beginsel aansprakelijk voor de letselschade van hun kind (welke schade, indien de ouders verzekerd zijn, in dat geval vaak op de aansprakelijkheidsverzekeraar kan worden verhaald).

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft uw kind letsel opgelopen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor schadeverhaal. Neemt u gerust contact met ons op.