Procederen

Wilt u naar de rechter?

Weigert de wederpartij aansprakelijkheid voor uw ongeval te erkennen? Wil de wederpartij geen voorschotten (meer) betalen op uw letselschadevergoeding? Of komt u met de wederpartij niet uit over een passende afwikkelingsregeling? Deze en andere geschillen kunnen in een letselschadezaak worden voorgelegd aan een deelgeschilrechter.

Een deelgeschil is een relatief eenvoudige en snelle procedure, waarbij u geen risico loopt om te worden veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij.

Een deelgeschilprocedure kan in de praktijk een zeer effectief middel zijn om de aansprakelijkheid vast te stellen, het schaderegelingstraject weer op gang te brengen of een andere impasse in uw letselschadezaak te doorbreken.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Overweegt u de gang naar de rechter? Wij informeren u graag over de deelgeschilprocedure en andere mogelijkheden om uw zaak voor te leggen aan de rechter. Neemt u gerust contact met ons op voor vrijblijvend overleg.