Product & Letsel

Wanneer is een product (on)veilig?

Een product dient aan de gebruiker de veiligheid te bieden die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten. Of hieraan is voldaan, wordt onder meer bepaald door de bestemming van het product: een stoel dient niet in te storten als je erop gaat zitten, borstprotheses moeten niet lekken en voedselwaren mogen tot de afloop van de houdbaarheidsdatum geen voedselvergiftiging veroorzaken.

Als aan bepaald gebruik van het product risico’s kleven, dan dient de producent de afnemer/gebruiker hiervoor te waarschuwen en te instrueren over veilig gebruik. Zo dient de gebruiker geïnformeerd te worden over de gevaren en het juiste gebruik van medicatie, vuurwerk et cetera.

Wie is aansprakelijk voor een onveilig product?

Veroorzaakt het product schade bij normaal gebruik, voor het doel waarvoor het bestemd is, dan is dit product gebrekkig en is de producent in beginsel aansprakelijk.

Naast of in plaats van de producent, kunnen ook andere partijen aansprakelijk zijn, zoals de importeur of de leverancier.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft u schade opgelopen bij gebruik van een product? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden voor schadeverhaal. Neem gerust contact met ons op.

 

Ter illustratie:

    Ontploft bierflesje

    Willem wil samen met zijn kennis een biertje drinken. Zodra hij een flesje bier uit het krat pakt, ontploft het flesje in zijn hand. Een scherf glas doorboort zijn oog. Willem is niet meer in staat om diepte te zien. De geraadpleegde (oogheelkundig) expert concludeert dat sprake is van blijvende invaliditeit. Na lang getouwtrek erkent de verzekeraar van de bierbrouwer aansprakelijkheid. De schade is fors; Willem is zelfstandig klusser maar moet opdrachten uitbesteden, ook de geplande bouw van zijn toekomstige woning. Het ziet ernaar uit dat de schade in de tonnen loopt.