Sport & Letsel

Heeft u letsel opgelopen tijdens sport of spel?

Sport en spel zijn goed voor ons, maar kunnen bij tijd en wijle ook gevaarlijk zijn. Door het enthousiasme, de snelheid en de afleiding van sport en spel zijn ongevallen en letsel een veelvoorkomend fenomeen bij de deelnemers. Op de schaatsban glijdt een schaatser uit en schept tijdens zijn val een andere schaatser, die hierdoor rug- en knieletsel oploopt. Tijdens een tenniswedstrijd loopt een speler oogletsel op door een ‘ontspoorde’ bal van een ander. Wie is in deze situaties aansprakelijk?

Wanneer kunt u uw schade verhalen?

De drempel om tot aansprakelijkheid te komen, ligt relatief hoog. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een deelnemer/toeschouwer in een sport- of spelsituatie ermee rekening moet houden dat daaraan bepaalde gevaren kunnen zijn verbonden.

Loopt u letsel op tijdens een sport- of spelactiviteit door het gedrag van een andere deelnemer/toeschouwer, dan staat de aansprakelijkheid daarmee nog niet vast. Dit wordt anders indien het gedrag van de andere deelnemer/toeschouwer zodanig buitensporig is, dat u hiermee redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden. Denkt u aan een grove overtreding van de sport- of spelregels. Ook indien aan u opzettelijk letsel wordt toegebracht, is de schadeveroorzaker aansprakelijk.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft u letsel opgelopen tijdens een sport- of spelactiviteit? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden voor schadeverhaal. Neemt u gerust contact met ons op.