Strafzaak & Letsel

Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u uw schade verhalen op de dader

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit, dan kunt u bij de politie aangifte doen tegen de dader. Indien de dader een straf krijgt van de officier van justitie of moet voorkomen bij de strafrechter, dan kunt u verzoeken om de verdachte te veroordelen tot vergoeding van de schade die u lijdt door het strafbare feit. Dit kan zowel materiële schade zijn (denk aan beschadigde spullen, kosten van uw medische behandeling en verlies van verdienvermogen), als immateriële schade (een smartengeldvergoeding voor uw pijn en verlies van levensvreugde).

U kunt uw schadeclaim indienen in de strafzaak

Indien u uw schade wilt verhalen door zich als benadeelde partij te ‘voegen’ in een strafzaak, dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Een van deze voorwaarden is dat uw verzoek tijdig en voldoende onderbouwd indient bij de officier van justitie. Ook moet er geen alternatieve mogelijkheid te zijn voor verhaal van uw schade, zoals verhaal op de verzekering van de dader.

Als slachtoffer heeft u ook andere rechten

Als slachtoffer van een strafbaar feit heeft u naast uw recht op schadevergoeding ook andere rechten, zoals recht op inzage in het strafdossier; spreekrecht tijdens de zitting; en de mogelijkheid van hoger beroep (tegen de beslissing op uw verzoek om schadevergoeding).

Wat is het voordeel van juridische hulp?

Een strafzaak is vaak een emotioneel zwaar proces waarbij het slachtoffer niet alleen behoefte heeft aan vergelding en schadeverhaal, maar ook aan de mogelijkheid om te spreken en gehoord te worden. Wij kunnen u bij dit strafproces begeleiden, adviseren en bijstaan op de zitting.

Advocaatkosten worden vaak vergoed

Slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand van de overheid. Hierdoor zijn er voor u meestal geen (of uiterst lage) kosten verbonden aan het inschakelen van een advocaat voor deskundige rechtsbijstand in een strafzaak.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden voor schadeverhaal. Neemt u gerust contact met ons op.