Verkeer & Letsel

Verkeer & Letsel

Verkeer & Letsel Is uw verkeersongeval veroorzaakt door een ander? Er zijn per jaar gemiddeld 290.000 slachtoffers van verkeersongevallen die medische behandeling nodig hebben. Vaak is een ander aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit een dergelijk...
Werk & Letsel

Werk & Letsel

Werk & Letsel Uw werkgever is aansprakelijk voor uw arbeidsongeval en/of beroepsziekte Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, dan dient de werkgever deze schade te vergoeden. Dit geldt niet alleen voor ongevallen en ziektes die...
Dier & Letsel

Dier & Letsel

Dier & Letsel Wie is aansprakelijk voor schade toegebracht door een dier? Heeft u letsel opgelopen doordat u bent gebeten door de hond van uw buurman? Bent u in aanrijding bent gekomen met een loslopende hond? Of bent u ten val gekomen tijdens uw paardrijles? In...
Arts & Letsel

Arts & Letsel

Arts & Letsel Heeft u schade opgelopen door een medische fout? Als een arts ondermaats presteert, kan dit zeer grote (medische) gevolgen hebben. Met grote regelmaat lezen wij in de krant over grove medische missers zoals verkeerde medische ingrepen, onjuist...
Kind & Letsel

Kind & Letsel

Kind & Letsel Wie is aansprakelijk voor het letsel van uw kind? Het is een nachtmerrie voor iedere ouder: je kind raakt betrokken bij een ongeval en loopt letsel op. Wie is er dan aansprakelijk? In beginsel gelden dezelfde uitgangspunten voor aansprakelijkheid...