Schadevergoeding

Wat is schade?

De ‘materiële’ schade die voor vergoeding in aanmerking komt, bestaat uit de kosten die u maakt en de tekorten die u oploopt door de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het gaat om kosten en tekorten die u in de (hypothetische) situatie zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben gehad.

Onder omstandigheden maakt u ook aanspraak op de vergoeding van enkele bijzondere schadeposten, zoals de ‘kosteloze’ mantelzorg van uw naasten en ‘vergeefs gemaakte kosten’.

Naast het recht op de vergoeding voor uw materiële schade heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding.

Advies en begeleiding voor optimale schaderegeling

Nadat aansprakelijkheid voor uw ongeval (of een andere schadeveroorzakende gebeurtenis) is erkend, verhalen wij uw schade.

Wij adviseren u, begeleiden u en onderhandelen voor u in uw letselschadezaak, om het schaderegelingstraject voor u efficiënt te laten verlopen en om uiteindelijk tot een optimale afwikkelingsregeling te komen met de wederpartij.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft u vragen over uw schadeposten? Wij zorgen ervoor dat u goed wordt ingelicht over alle mogelijkheden voor schadeverhaal in uw zaak.

Neemt u gerust contact met ons op.

Voorbeelden van schadeposten:

  Zaaksbeschadiging

  zoals schade aan uw voertuig, kleding en/of telefoon

  Medische kosten

  voor zover deze kosten niet door de zorgverzekeraar of anderszins worden vergoed, zoals het bedrag aan ‘eigen risico’ en de kosten van gehuurde krukken

  Kosten vervangend vervoer

  zoals de (extra) kosten van een huurauto of openbaar vervoer, indien uw auto niet meer rijdt door het ongeval

  Verlies aan verdienvermogen

  zoals verlies van het netto loon, opbouw vakantiegeld en/of bonussen doordat u deels of volledig niet meer kunt werken

  Verhoogde economische kwetsbaarheid

  indien u door uw ongevalsklachten een groter risico loopt om werkloos te raken of te blijven

  Studie- en/of arbeidsdeskundige begeleiding

  indien u door het ongeval ondersteuning nodig heeft bij uw studie of re-integratie

  Verlies aan zelfredzaamheid

  hulp (van een professioneel of uw naasten) bij dagelijkse activiteiten en persoonlijke verzorging, zoals het aan- en uitkleden

  Huishoudelijke hulp

  zoals hulp (van een professioneel of uw naasten) bij het schoonmaken, boodschappen doen en verzorgen van uw huisdieren

  Verlies aan zelfwerkzaamheid

  zoals hulp (van een klusjesman, tuinman of uw naasten) bij ‘klusjes’ aan uw woning en tuinverzorging

  Smartengeld

  voor vergoeding van de schade als gevolg van het leed en de gederfde levensvreugde door uw letsel

  Vergeefs gemaakte kosten

  zoals de kosten van een vliegticket die u door ongeval niet heeft kunnen gebruiken